ยินดีต้อนรับ, เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ
กรุณาทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

อีเมล์     

รหัสผ่าน

           จำข้อมูล   (ลืมรหัสผ่าน)

          

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน
เป็นสมาชิกกับเรา

คลิกที่นี่

เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับเรา

นโยบายส่วนบุคคล

      YesOpinion ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด (www.sundae.co.th) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ความไว้วางใจของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเรา

     สมาชิกที่กรอกข้อมูลส่วนตัวจะถูกคัดเลือกตามความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนในแต่ละแบบสอบถาม อีเมล์และที่อยู่ของคุณจะใช้สำหรับการติดต่อเพื่อตอบแบบสอบถามและแจ้งรับรางวัลในแต่ละครั้ง วันเดือนปีเกิดของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อการทราบอายุของคุณเท่านั้น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะนำมาใช้เพื่อการติดต่อในกรณีเร่งรวดหรือต้องการติดต่อเพื่อการทำแบบสอบถามด้วย

     ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล ข้อมูลของคุณจะนำมาจับคู่ตามความต้องการของผู้สนับสนุนแบบสอบถามในแต่ละครั้ง โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านระบบอีเมล์

     คุณสามารถที่จะยกเลิการเป็นสมาชิกตามความต้องการของคุณ หลังจากที่คุณยกเลิกสมบรูณ์แล้วคุณจะได้รับการติดต้องจากเราอีกต่อไปJoin the YesOpinion.